Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phấn đấu vượt ngưỡng 'nước đang phát triển có thu nhập thấp' ngay trong năm 2008

Với báo cáo gần 20 trang của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội tại phiên khai mạc ngày 22/10, nhiệm vụ lớn được xác định 'phấn đấu vượt ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp ngay trong năm 2008'.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, năm 2008 được Chính phủ xác định là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Nhiệm vụ của năm 2008 được xác định: Phát triển kinh tế với tốc độ cao gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế, phấn đấu vượt ngưỡng "nước đang phát triển có thu nhập thấp" ngay trong năm 2008; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung sức phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết tốt hơn các vấn đề văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế và hợp tác quốc tế có hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chính quyền các cấp.

Theo Ngân hàng thế giới, nước thu nhập thấp tính thời giá hiện nay ở vào khoảng 875 USD/người. Với tốc độ tăng trưởng trên 8,5%/năm thì năm 2008, Việt Nam sẽ đạt GDP bình quân đầu người khoảng 960 USD/năm, tức là đạt chỉ tiêu "sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp".

Ghi nhận thành tựu, nghiêm khắc với thiếu sót tồn tại

Điểm nổi bật năm 2007 là nền kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua (8,5%), tạo khả năng hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 ngay trong năm 2008.

Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính tại những lĩnh vực bức xúc như đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, thủ tục hải quan, thuế, hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký phương tiện giao thông... có chuyển biến mới.

Phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, chỉ đạo kiên quyết. Việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 với số phiếu tín nhiệm cao, Thủ tướng khẳng định: "Đây là vinh dự lớn, thể hiện sự tin cậy của cộng đồng quốc tế; đồng thời đặt cho nước ta nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp đóng góp cho hòa bình và an ninh của toàn thế giới".

Thẳng thắn trước yếu kém tồn tại, Thủ tướng phân tích 6 hạn chế cơ bản của nền kinh tế - xã hội nước ta. Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy có những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn nghiêm trọng.

Nhiều cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa coi đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình, chưa tập trung chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể. Hầu hết các vụ việc tham nhũng là do các cơ quan chức năng và nhân dân phát hiện, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng còn chậm...

Trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công trình xây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng nghiêm khắc: "Trước hết là sự yếu kém của công tác quản lý Nhà nước trong xây dựng công trình và bảo đảm an toàn lao động. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc nhận trách nhiệm và đã lập Ủy ban Nhà nước để điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm minh các sai phạm".

Qua điều tra cũng sẽ làm rõ những yếu kém để hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về các lĩnh vực này.

Công bố công khai kết quả xử lý các vụ, việc tham nhũng

Chính phủ đề ra 9 nhóm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 như: nhóm giải pháp về đầu tư, kinh doanh; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động nguồn lực; phát triển nhân lực... Trong nhóm giải pháp cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí thì cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu đột phá, tập trung những nơi, những việc đang gây vướng mắc, phiền hà cho dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành phải phân cấp mạnh cho cấp dưới đi đôi tăng cường hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm chế độ thủ trưởng trong cơ quan hành chính, phân định rõ trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp.

Đề cao trách nhiệm cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định pháp luật. Công bố công khai kết quả xử lý các vụ, việc tham nhũng, thực hiện công khai thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng.

Thủ tướng cũng lưu ý việc tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, rà soát, sửa đổi, bổ sung thích hợp các quy định về thu hồi đất, đền bù, tái định cư và bảo đảm cuộc sống người dân trong diện thu hồi đất.

Thành lập các đoàn thanh tra của Trung ương về địa phương có nhiều khiếu kiện để cùng chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, trong đó "người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở địa phương mình".

Làm thất bại các âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền

"Xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh, dân chủ và kỷ cương. Tăng cường vận động nhân dân và bằng các biện pháp thích hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền" - Thủ tướng nhấn mạnh trong nhóm giải pháp về giữ vững an ninh - trật tự.

Trước thực trạng ngày càng có nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong môi giới kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền vận động, nâng cao lòng tự trọng của người phụ nữ Việt Nam, hoàn thiện các quy định pháp luật về việc kết hôn với người nước ngoài, bảo đảm hôn nhân tự nguyện, phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

"Bảo vệ quyền lợi hợp pháp sau hôn nhân của người phụ nữ, xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng hoạt động môi giới kết hôn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật" - Thủ tướng kiên quyết.

Liên quan vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các quy định về miễn thị thực, về mua nhà ở và đầu tư về trong nước. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để những nhà khoa học có tâm huyết về nước nghiên cứu, giảng dạy và làm việc.

Đáng chú ý, Chính phủ sẽ "khẩn trương nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét nguyện vọng hai quốc tịch của đồng bào ta đang định cư sinh sống ở nước ngoài".

Trước đó, trong lời khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, một trong các nội dung quan trọng tại kỳ họp là Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc lĩnh vực do Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phụ trách. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Hôm nay (23/10), Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Tăng cung ứng hàng hóa để kiềm chế tăng giá

Trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải thừa nhận, việc tăng chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2007 với mức 7,32%, mặc dù vẫn trong tầm kiểm soát và thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng đã tác động bất lợi đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Về việc vì sao Chính phủ đã áp dụng nhiều giải pháp, trong đó cắt giảm mạnh thuế xuất nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nhưng giá cả vẫn tăng cao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, việc giảm thuế xuất nhập khẩu là biện pháp cần thiết và thực tế cũng đã kìm giá đối với nhiều mặt hàng, nhất là trong điều kiện giá nguyên liệu thế giới liên tục tăng. Chính phủ đã và đang áp dụng các biện pháp thích hợp để giảm lượng tiền lưu thông, tăng cung ứng hàng và nhiều biện pháp khác để kiềm chế tốc độ tăng giá...

Phan Trường

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/7/116581.cand