Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phấn đấu xứng đáng là cơ quan nòng cốt trong xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Phát huy truyền thống vẻ vang của mình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phấn đấu xứng đáng là cơ quan nòng cốt trong xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110984&sub=50&top=37