(HNMO) – Ngày 6/10/2014, trên một số báo điện tử có đưa thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc “Chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thu hồi Chứng nhận bảo hiểm” đối với Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, gây hoang mang cho một số người.

Phản hồi lại thông tin này, đại diện NH Standard Chartered cho biết, thông tin trên đã không nói rõ là đây là chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh của Ngân hàng Standard Chartered Anh Quốc.

Đại diện NH cũng cho biết, năm 2009, Ngân hàng Standard Chartered đã chuyển giao tài sản và công nợ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Standard Chartered Anh Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh sang Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), công ty con 100% vốn nước ngoài của ngân hàng. Kể từ đó, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Tp. HCM đã tạm ngừng hoạt động.

Ngày 28/8/2014, theo đề nghị của Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Nhà nước đã có phê duyệt cuối cho việc chuyển giao tài sản mà họ đã thực hiện 5 năm về trước. Hiện tại, tất cả các văn phòng và chi nhánh của Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) đang hoạt động bình thường.

Được biết, Standard Chartered đã có mặt tại Việt Nam được 110 năm và cũng đã cam kết hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả nhất.