(HQ Online)- Phản hồi về thông tin người đứng đầu một chi cục Hải quan sân bay bị xử lý hình sự, đại diện Tổng cục Hải quan- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, từ 1-1-2016 đến nay, không có đồng chí Chi cục trưởng Hải quan sân bay nào bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng hay do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Phan hoi thong tin mot Chi cuc truong Hai quan san bay bi xu ly hinh su - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trước đó, nổi lên thông tin “Công bố 5 người đứng đầu cơ quan bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng” được lấy từ thông tin tại phiên họp toàn thể thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã công bố 5 người đứng đầu cơ quan bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng, trong đó có Chi cục trưởng Hải quan sân bay.

Liên quan đến nội dung này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái cho biết, Tổng cục Hải quan đã rà soát tổ chức bộ máy, hiện nay trong ngành Hải quan có 4 Chi cục Hải quan sân bay, gồm: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa..

Từ 1-1-2016 đến nay, không có đồng chí Chi cục trưởng Hải quan sân bay nào trong 4 Chi cục Hải quan nêu trên bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng hay do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Chỉ có 1 đồng chí bị kỷ luật “Khiển trách” do thiếu sự giám sát, kiểm tra trong chỉ đạo, điều hành dẫn đến cấp dưới làm sai quy trình nghiệp vụ Hải quan (Đồng chí Nguyễn Thái Hoan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng).

Như vậy, nội dung phản ánh tại bài báo nêu trên là không chính xác.

Cung cấp thêm về công tác phòng, chống tiêu cực tham nhũng của ngành Hải quan trong thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh, ngành Hải quan luôn coi trọng công tác phòng, chống các biểu hiện phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, thể hiện qua việc đã xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản về trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, hàng loạt các văn bản được ban hành để chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật như: Chỉ thị số 1461/CT-TCHQ ngày 30-6-2008 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống các biểu hiệu tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức Hải quan.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20-12-2011 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính ban hành kèm theo Công văn số 614/TCHQ-TCCB ngày 16-2-2012.

Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 10-9-2012 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra đột xuất trong ngành Hải quan.

Không chỉ có thế, Tổng cục Hải quan đã ban hành phương châm hành động của Hải quan Việt Nam là “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Chỉ thị số 815/CT-TCHQ ngày 25/02/2011 về việc triển khai thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng.

Cùng với đó là các Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18/02/2013 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành Hải quan; Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 08/5/2013 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định chế độ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trong ngành Hải quan khi để vụ, việc sai phạm xảy ra trong đơn vị, lĩnh vực công tác do mình quản lý, phụ trách.

Được biết, riêng trong năm 2015, để tăng cường công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, Tổng cục Hải quan đã ban hành hàng loạt các văn bản. Trong đó, đã sửa đổi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng để đảm bảo phù hợp trong tình hình mới (Quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015). Tuyên ngôn phục vụ khách hàng sửa đổi thể hiện cam kết nỗ lực đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa Hải quan nhằm đáp ứng yêu cầu về tạo thuận lợi, thúc đẩy thương mại và đầu tư, du lịch quốc tế.

Cùng với đó là Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19-8-2015 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định trách nhiệm của công chức Hải quan khi thực hiện nghiệp vụ Hải quan và xử lý công chức Hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ Hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng.

Hàng năm, Tổng cục Hải quan (Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì) đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và triển khai kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc (Năm 2016 đã ban hành Quyết định số 4174/QĐ-TCHQ ngày 30-12-2015 về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan năm 2016).