Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II và loại III đối với một số tỉnh.