Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân loại đơn vị hành chính một số tỉnh

Gốc

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại II và loại III đối với một số tỉnh.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/182212