Phần mềm dịch tiếng chó sủa

Gốc
Các nhà khoa học Hungary tại Đại học ELTE ở Budapest đã nghiên cứu thành công một phần mềm vi tính có thể diễn dịch xúc cảm của chó.

Tin nóng

Tin mới