Ngày 12/4, Công ty Cổ phần Hệ thống 1-V đã chính thức ra mắt 1C:KẾ TOÁN 8. Sản phẩm này được đánh giá là đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian thử nghiệm vừa qua.