Tuần qua, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2014.

Nét nổi bật của các sản phẩm tham gia là 5 phần mềm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được nhận danh hiệu. Trong đó có phần mềm tiếng Anh i-Learn Smart Start là chương trình tiếng Anh bổ trợ cho chương trình tiếng Anh chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm những bài giảng điện tử trực tuyến hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Anh rèn luyện cho học sinh tiểu học bốn kỹ năng cơ bản trong việc học ngoại ngữ, kết hợp các ưu điểm của phương pháp dạy truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tạo cho học sinh cơ hội học tiếng Anh trong một môi trường thân thiện, vui nhộn.