24H.COM.VN - Số nhân của một bộ xử lý đang tăng gấp đôi sau cứ mỗi 2 năm, trong khi đó, ngành công nghiệp phần mềm vẫn đang "gắn bó" với bộ xử lý... một nhân.