(InfoTV) – Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá của vàng vẫn tiếp tục tiến về 1131 USD/ounce.

Xu hướng tăng giá của vàng vẫn tiếp tục tiến về 1131 khi giá vẫn chưa thể giảm qua được 1110. Tuy nhiên nếu giá giảm mạnh qua 1110 thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 1095. Ngưỡng kháng cự: 1123 - 1131 - 1145 Ngưỡng hỗ trợ: 1110 - 1100 - 1095 Tư vấn giao dịch: Mua 1115 mục tiêu 1123 cắt lỗ 1112 Lúc này giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1116,55 USD/ounce, tăng đáng kể so với giá cuối tuần trước. Giá vàng trong nước vẫn chưa có nhiều thay đổi và đang giao dịch ở mức Mua vào 26,56 triệu đồng/lượng; bán ra 26,66 triệu đồng/lượng. InfoTV Hoàng Lan