Bạn gái đòi “quan hệ” không dùng bao cao su, phản ứng của thanh niên khiến triệu người bái lạy.