Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc

Gốc
Bạch Dương ước mình được là nữ chính; Song Ngư khóc cười cùng nhân vật vì nhập tâm thái quá.

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 1

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 2

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 3

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 5

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 6

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 7

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 9

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 10

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 11

Phản ứng 'khó đỡ' của các sao khi xem phim tình cảm Hàn Quốc - Ảnh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

Maruko

Tin nóng

Tin mới