Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Phản văn hóa" - trách nhiệm là ở người sản xuất, truyền bá

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Khi mà khái niệm "sốc văn hóa" ngày càng được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt xã hội ở Việt Nam thì câu hỏi "sốc văn hóa" là gì, "sốc văn hóa" có ý nghĩa như thế nào... lại cần đặt ra và trả lời. Vì chỉ có như vậy, khái niệm này mới được sử dụng đúng với ý nghĩa của nó, nhất là đối với các hiện tượng gây "sốc" mà bản chất của chúng lại là "phản văn hóa"...

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136577&sub=134&top=43