Không giải ngân được, doanh nghiệp xin trả lại TP HCM 3.900 tỉ đồng

Không giải ngân được, doanh nghiệp xin trả lại TP HCM 3.900 tỉ đồng

6 tháng đầu năm, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ

6 tháng đầu năm, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ

10 nhóm việc quan trọng TPHCM phải hoàn thành trong năm 2022

10 nhóm việc quan trọng TPHCM phải hoàn thành trong năm 2022

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc 118 dự án bất động sản

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc 118 dự án bất động sản

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: TPHCM tập trung tháo gỡ 118 dự án bất động sản trên địa bàn

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: TPHCM tập trung tháo gỡ 118 dự án bất động sản trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế tăng trưởng tích cực, phục hồi nhanh hơn kỳ vọng

TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế tăng trưởng tích cực, phục hồi nhanh hơn kỳ vọng

Tạo sức bật để phát triển kinh tế

Tạo sức bật để phát triển kinh tế

TP HCM: Nhiều nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng tới

TP HCM: Nhiều nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng tới

'Cần có lộ trình để đưa huyện lên quận hoặc TP'

'Cần có lộ trình để đưa huyện lên quận hoặc TP'

Kinh tế TP.HCM phục hồi theo hình chữ V

Kinh tế TP.HCM phục hồi theo hình chữ V

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp đà phục hồi mạnh

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp đà phục hồi mạnh

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đà phục hồi mạnh, GRDP tăng 3,82%

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đà phục hồi mạnh, GRDP tăng 3,82%

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phục hồi nhanh, chạm được trạng thái trước dịch

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM hồi phục nhanh

Tăng trưởng kinh tế TP.HCM hồi phục nhanh

Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh về gần trạng thái trước dịch Covid-19

Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh về gần trạng thái trước dịch Covid-19

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Thủ tục hành chính đang làm ách tắc dòng tiền

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Thủ tục hành chính đang làm ách tắc dòng tiền

Chủ tịch TPHCM: Kinh tế - xã hội đã phục hồi 'chạm' trạng thái trước dịch

Chủ tịch TPHCM: Kinh tế - xã hội đã phục hồi 'chạm' trạng thái trước dịch

Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh, đồng bộ

Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh, đồng bộ