Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quảng Nam: Ông Bùi Ngọc Ảnh tác đắc cử Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ

18/6/2021

ÔNG PHAN VIỆT CƯỜNG TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NAM

Quốc Hội TV
16/6/2021

QUẢNG NAM: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND

Quốc Hội TV
16/6/2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X: Kiện toàn nhân sự HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

16/6/2021

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

15/6/2021

Đồng chí Phan Việt Cường tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

15/6/2021

Lãnh đạo Quảng Nam, Bình Định, Lào Cai tái đắc cử

15/6/2021

Quảng Nam bầu Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Quảng Nam bầu Chủ tịch HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026

15/6/2021

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

15/6/2021

Quảng Nam có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

15/6/2021

Quảng Nam bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

15/6/2021

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

15/6/2021

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X

Bnews
15/6/2021

Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Đảng Cộng Sản VN
15/6/2021

Ông Phan Việt Cường tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Chính Phủ
15/6/2021

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Chủ tịch HĐND Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026

15/6/2021

Quảng Nam có Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới

15/6/2021

Quảng Nam: Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X

15/6/2021