Năm ngoái đã bày một triển lãm tranh cũng khá rình rang, đầu năm nay gặp lại, “gã” lãng tử độ tuổi bát tuần Phan Vũ lại thông báo đang tìm chỗ để làm tiếp triển lãm nữa(!).

Ông khoe từ năm ngoái đến năm nay đã vẽ gần 50 bức tranh làm “vốn lận lưng”, từ hiện thực đến trừu tượng, biểu hiện cảm xúc... Ấy vậy mà có người thấy ông còn yêu đời phơi phới thế kia còn “đặt hàng” ông ra Hà Nội để trình diễn thơ trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phan Vũ có đến hai giờ đồng hồ để trình diễn bài thơ Hà Nội phố của ông. Xem ra với cả họa cả thơ, Phan Vũ lúc nào cũng có thứ để chơi, để vui sống. Th.An