Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội: Nhiều kết quả đáng kể

31/12/2020

Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

31/12/2020

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

31/12/2020

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Bình Dương: Thúc đẩy phát triển nền khoa học công nghệ của địa phương

30/12/2020

Bế mạc Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Dương

Bế mạc Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Dương

30/12/2020

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

26/12/2020

Nhà khoa học là tài sản quý của quốc gia

26/12/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ cần phấn đấu hơn nữa

26/12/2020

Các nhà khoa học là tài sản quốc gia quý báu

26/12/2020

GS.TSKH Đặng Vũ Minh được mời làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII

25/12/2020

KHCN là động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất

25/12/2020

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

25/12/2020

Đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam

25/12/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đầu tư cho đội ngũ trí thức Khoa học Công nghệ là đầu tư bền vững

25/12/2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

25/12/2020