Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Củng cố khối đại đoàn kết và phát huy nguồn lực trí thức kiều bào

Củng cố khối đại đoàn kết và phát huy nguồn lực trí thức kiều bào

Báo Tin Tức TTXVN
Tạo đột phá để trí thức thực sự là động lực phát triển đất nước

Tạo đột phá để trí thức thực sự là động lực phát triển đất nước

Báo Tin Tức TTXVN
Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tạp Chí Mặt Trận
Gắn kết, phát huy vai trò của trí thức khoa học công nghệ

Gắn kết, phát huy vai trò của trí thức khoa học công nghệ

Báo Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế tôn vinh 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII

Thừa Thiên Huế tôn vinh 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII

Báo Nhân Dân
Thừa Thiên – Huế: Vinh danh 17 trí thức tiêu biểu

Thừa Thiên – Huế: Vinh danh 17 trí thức tiêu biểu

Báo Tin Tức TTXVN
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

Tạp chí Tuyên Giáo
Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Báo Kiến Thức

Nâng tầm đội ngũ trí thức

Báo Đà Nẵng
LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Đẩy mạnh thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Đẩy mạnh thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia

Báo Người Lao Động

Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội Công nghệ Khoan – Khai thác Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tạp chí Petrotimes
Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tạp chí Tuyên Giáo
Nâng tầm đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

Nâng tầm đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

Báo Nhân Dân
Thu hút và trọng dụng nhân tài

Thu hút và trọng dụng nhân tài

Báo Nhân Dân
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh

Báo Vĩnh Phúc