“Phăng - te - di”

Gốc
Tèo đúng là một nghệ sĩ bẩm sinh. Hình như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng sáng tạo được. Nó đã từng tuyên bố:

Tin nóng

Tin mới