Pháp điều thêm chiến hạm hạng nặng và tàng hình tới biển Đông

Gốc
Hải quân Pháp ngày 19/2 thông báo tàu đổ bộ tấn công hạng nặng Tonnere và chiến hạm tàng hình Surcouf lớp La Fayette đã rời cảng Toulon và đang trên đường tới biển Đông và khu vực Thái Bình Dương.

Theo anninhthudo.vn

Nguồn Tài Chính http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-phap-quyet-dinh-dieu-them-chien-ham-hang-nang-va-tang-hinh-toi-bien-dong-332128.html