Pháp giúp bảo tồn, phục dựng nhà Gươl

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Quảng Nam vừa triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Dự án bảo tồn, phục dựng nhà Gươl của người Cơtu, do Pháp tài trợ.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232777/Default.aspx