Pháp sẽ hỗ trợ Brazil trong việc kiến thiết một chiếc tàu ngầm chiến đấu chạy bằng năng lượng hạt nhân để bảo vệ nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ ngoài khơi bờ biển của Brazil.