Hanoinet - Michael Lamar, người có vẻ bề ngoài giống ông Obama, xuất hiện trong các cảnh quay của tổ chức nhân quyền CRAN để phản đối cái mà các nhà vận động nói là sự phân biệt chủng tộc của cảnh sát Pháp, vốn hay chặn và kiểm tra người da đen hơn những người khác.