Từ trưa ngày 26/10 đến ngày 8/11/2008, tại Pháp đã xảy ra nhiều vụ phá hoại nhắm vào hoạt động của hệ thống tàu tốc hành (TGV) khiến 160 chuyến tàu TGV phải tạm ngừng hoạt động và làm gián đoạn việc đi lại của hàng trăm ngàn hành khách. Một cuộc săn tìm thủ phạm quy mô đã được Bộ Nội vụ Pháp triển khai và đến tháng 2/2009 mới bắt giữ được toàn bộ nhóm phá hoại.