Pháp thúc đẩy “tiêu thụ bền vững”

Gốc
Từ ngày 1 đến 7-4 tới, “Tuần lễ Phát triển bền vững” lần thứ 7 diễn ra tại Pháp, chủ đề năm nay là “Tiêu thụ bền vững”. Dự kiến có khoảng 3.000 hoạt động trên khắp nước Pháp, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội, các vùng lãnh thổ, các cơ quan hành chính, trường học..., trong đủ mọi lĩnh vực công, tư.

Tin nóng

Tin mới