(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành ngày 5/10 để phản đối đẻ thuê, gìn giữ giá trị gia đình truyền thống.

Cuộc biểu tình tuần hành được tổ chức bởi 1 nhóm có tên "Manif pour Tous".Mục tiêu phản đối của nhóm này là việc chống trợ giúp thụ thai cho các cặp đồng tính và mang bầu thuê, điều phải bị ngăn cản “bằng mọi giá,” theo lời chủ tịch nhóm này là Ludovine de la Rochere đã tuyên bố.

Có khoảng 500,000 người tham dự trong cuộc biểu tình, theo ước tính của ban tổ chức. Hiện chưa có xác nhận gì từ phía cơ quan quản lý. Tại Bordeaux, cảnh sát cho hay có khoảng 7,500 người tham dự biểu tình.

Cuộc biểu tình ở Paris diễn ra dưới sự theo dõi của khoảng 1,000 cảnh sát viên. Trong các cuộc biểu tình tuần hành trước đây đã xảy ra một số vụ bạo động lẻ tẻ.

Để giảm bớt tình trạng căng thẳng trước khi có cuộc biểu tình, Thủ Tướng Manuel Valls nhấn mạnh rằng việc có bầu thuê “hiện và sẽ tiếp tục bị cấm tại Pháp.”

Tuy nhiên điều này có vẻ không có được sự tin tưởng của người biểu tình, mang theo các biểu ngữ như “Không có bầu thuê” và “Phụ nữ không phải máy đẻ.”

Tuấn Lê