Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris

Gốc
10 năm sau World Cup 2006, người Pháp mới được biết đến hương vị của một trận chung kết. Đêm nay, thành Paris chính là kinh đô của bóng đá thế giới.

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 1

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 2

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 3

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 4

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 5

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 6

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 7

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 8

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 9

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 10

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 11

Pháp vào chung kết EURO, pháo sáng nhuộm đỏ thành Paris - Ảnh 12

Tin nóng

Tin mới