Phạt Công ty CP Xuân Hòa Hà Nội 32,5 triệu đồng về vi phạm bảo vệ môi trường

Gốc
KTĐT - Công ty CP Xuân Hòa Hà Nội hoạt động tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh), từ 10/2004, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Sản phẩm gồm: gạch xây, gạch lát nền, ngói các loại. Nguyên liệu gồm: đất sét, cát, gạch vỡ nghiền; Hóa chất sử dụng: không; Nhiên liệu: Than cám, Than cục, Dầu.

Qua kiểm tra của Sở TN&MT, phát hiện công ty đã không lập hồ sơ, đăng ký phát sinh chất thải nguy hại đối với trường hợp phải lập hồ sơ, đăng ký với cơ quan chuyên môn về bảo vệmôi trường cấp tỉnh; xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép với lưu lượng nước thải từ 10 m3/ngày, đêm đến dưới 50 m3/ngày, đêm. Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng dưới 200 m3/ngày, đêm không có giấy phép. Chưa quan trắc giám sát chất lượng môi trường năm 2009. Chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Với những vi phạm trên, Thanh tra Sở TN&MT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các hành vi vi phạm theo Nghị định số 81/2006/NĐ- CP ngày 9/8/2006, Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005, với tổng số tiền phạt là 32.500.000 đồng. Đồng thời, công ty phải liên hệ với Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và phải ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng theo đúng quy định; Liên hệ với Phòng Quản lý Tài nguyên nước vàKhí tượng Thủy văn (Sở TN&MT) Hà Nội để được hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước. Công ty phải tiến hành quan trắc chất lượng nước thải định kỳ (tối thiểu 6 tháng/lần) và kê khai phíbảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghịđịnh số 67/2003/NĐ-CP. Trong quá trình hoạt động, công ty phải vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải thường xuyên đảm bảo nước thải, khí thải sau xử lý phải đạt Tiêu chuẩn môi trường hoặc Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường; thực hiện nghiêm chỉnh chương trình giám sát môi trường định kỳ; quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; định kỳ 6 tháng/lần báo cáo tình hình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc chất lượng nước xả thải, chất lượng nước khai thác tới các cơ quan chức năng… Nguyên Đào

Tin nóng

Tin mới