Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP (ngày 22/10) về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2013.

Tình trạng dạy thêm, học thêm diễn ra ở hầu hết các cấp học

Cụ thể, nếu vi phạm quy định về học phí, lệ phí và các khoản thu khác phạt tiền từ 3 - 20 triệu đồng và buộc trả lại cho người học số tiền đã thu và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại. Phạt tiền từ 1 - 12 triệu đồng với những hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm không đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định, không đúng đối tượng, không đúng nội dung cấp hoặc chưa được cấp phép.

Các hành vi vi phạm quy định đối với giáo viên và người học cũng được quy định xử phạt trong nghị định này. Cụ thể, phạt từ 2 - 10 triệu đồng với những vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học; phạt từ 2 - 20 triệu đối với những đơn vị sử dụng giáo viên không đủ tiêu chuẩn. Các hành vi vi phạm quy định về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng chứng chỉ; vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, chương trình đào tạo, tuyển sinh... cũng được quy định mức phạt cụ thể.

V.A