Phát điện tổ máy thứ nhất

Gốc
Dự án thủy điện Đại Ninh thuộc hệ thống bậc thang sông Đồng Nai, có công suất 300 MW, gồm 2 tổ máy, với sản lượng điện hàng năm 1,2 tỷ kWh. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 440 triệu USD

Tin nóng

Tin mới