Phát động chương trình “Doanh nghiệp cam kết với người tiêu dùng”

Gốc
Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội Người tiêu dùng) là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TPHCM) được thành lập theo quyết định 244/QĐ-UB ngày 3-8-1991. Tính đến nay, hội đã giải quyết 3.000 vụ khiếu kiện về môi trường, giao dịch hàng hóa, cung ứng dịch vụ... do người tiêu dùng trực tiếp khiếu nại và qua các kênh truyền thông gửi đến.

Hiện nay, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ thị của UBND thành phố đang được đẩy mạnh dưới sự bảo vệ của Luật Bảo vệ người tiêu dùng (hiệu lực từ ngày 1-7-2011). Vì vậy, ngày 15-11-2011 Hội Người tiêu dùng đã phát động chương trình “Doanh nghiệp cam kết với người tiêu dùng”. Doanh nghiệp tham gia sẽ ký kết với hội những nội dung cụ thể đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp, tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với thương hiệu doanh nghiệp. Tính chất cam kết là tự nguyện nhưng chịu sự giám sát của cộng đồng người tiêu dùng. Một số đơn vị đầu tiên tham gia ký kết là Công ty Vissan (thực phẩm), ôtô cơ khí Phạm Gia (dịch vụ sửa chữa)...

Tin nóng

Tin mới