Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tuổi trẻ và môi trường

Hanoinet - Ngày 27-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tuổi trẻ và môi trường.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=63431