Phát động cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Gốc
Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam. Cuộc thi bao gồm các thể loại: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung, nhóm ảnh. Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực, bài dự thi theo nhóm ảnh có ít nhất ba ảnh. BTC nhận tác phẩm dự thi từ 15-4 đến hết 30-9-2011. Tổng kết trao giải vào ngày 14-10-2011. Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả. Tác phẩm dự thi ghi rõ Bài dự thi “Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Ngoài phong bì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có). Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Nông nghiệp - Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, hoặc E-mail: bannongnghiep@gmail.com.

NGUYỄN MINH

Tin nóng

Tin mới