Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V năm 2022

Nhằm phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, Thành ủy Hà Nội tiếp tục phát động giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V năm 2022.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-dong-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-va-he-thong-chinh-tri-cua-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-v-nam-2022-post510035.antd