Phát động giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2021

Gốc
Sáng nay (6/4), Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình bình chọn, trao tặng giải thưởng 'Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards' năm 2021.

Đây là giải thưởng tôn vinh thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của những cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2021 có 4 hạng mục là Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: Chuyển đổi số là chìa hóa để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Chính trị về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và nhiều chính sách khác của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số. Thực tế từ các lần tổ chức trước đây ghi nhận, giải thưởng tiếp cận được hơn 10.000 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút gần 800 hồ sơ tham dự; vinh danh 200 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng xác định Chuyển đổi số là “chìa khóa chính” để chủ động tiếp cận Cuộc cách mạng lần thứ tư theo chủ trương của Bộ Chính trị. Vì vậy, Đà Nẵng là một trong 2 địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

“Chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu, mang tính bắt buộc, nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức Đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số văn minh, an toàn, rộng khắp và bao trùm. Là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn cũng như đột phá trong phát triển thành phố; hướng đến thành phố Đà Nẵng là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống như tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Lê Quang Nam nói.

Ngoài triển khai theo Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án chuyển đổi số Đà Nẵng còn mở rộng, bổ sung theo đặc thù phát triển của thành phố như: Có mô hình tiếp cận cho riêng Đà Nẵng, có thêm chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể; bổ sung hàng chục chỉ tiêu so với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV https://vov.vn/kinh-te/phat-dong-giai-thuong-chuyen-doi-so-viet-nam-nam-2021-848456.vov