Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Gốc
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT (ngày 22-2-2021) về phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội thi đua làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thi đua bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử... Bên cạnh đó, thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân...

Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thúy Nga

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/991940/phat-dong-phong-trao-thi-dua-cao-diem-to-chuc-thanh-cong-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi