Phật giáo Lào Cai - Đổi mới và phát triển

Gốc
Trong thời gian qua, Phật giáo Lào Cai đã đạt được thành tựu trong công tác phật sự quan trọng, đạt được các mục tiêu đề ra.

Nằm trên địa bàn phía Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lào Cai có vị trí đặc thù và đa dạng về văn hóa, nhưng dân cư lại khá thưa thớt. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ có 4 ngôi chùa gồm: Tân Bảo, Cam Lộ, Liên Hoa, Thiên Trúc. Ngoài ra, cơ sở vật chất chưa được đầu tư một cách đồng bộ, do đó hạn chế việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong tỉnh.

Do vậy, việc hướng dẫn cho nhân dân Phật tử sinh hoạt Phật pháp theo chính pháp và Hiến chương của Giáo hội cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là điều hết sức quan trọng.

Phật giáo Lào Cai - Đổi mới và phát triển - Ảnh 1

Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lao Cai cùng đại biểu các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Chư Tăng và Phật sự Lào Cai đã khắc phục nhiều khó khăn để đưa các hoạt động Phật sự tại địa phương dần đi vào ổn định. Có nhiều hoạt động Phật sự tốt đạo đẹp đời, đáp ứng được như cầu đời sống tâm linh trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, hòa hợp, hòa bình và công bằng xã hội nhằm phụng sự Đạo pháp, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Thanh Điện - Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) - Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, chư Tăng tỉnh Lào Cai đã khắc phục nhiều khó khăn để đưa các hoạt động Phật sự tại địa phương đi vào nề nếp. Cung với đó, luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm tốt đạo đẹp đời, theo phương châm Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Phật giáo Lào Cai - Đổi mới và phát triển - Ảnh 2

Tại Hội nghị, GHPGVN tỉnh Lào Cai đã thông qua khẩu hiệu: Ổn Định - Đổi Mới - Kỷ Cương - Phát Triển.

Trong thời gian qua, Phật giáo Lào Cai đã đạt được thành tựu trong công tác phật sự quan trọng, đạt các mục tiêu đề ra. Tập trung ổn định hành chính, đoàn kết hòa hợp tăng chúng, xây dựng giáo hội, chú trọng công tác giáo dục tăng ni, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, từ thiện, nghi lễ, phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể tham gia từ thiện xã hội.

Tuy Phật giáo tỉnh Lào Cai còn non trẻ, tổ chức hoạt động Phật sự gặp rất nhiều khó khăn,nhân sự vẫn chưa ổn định, nhưng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vẫn nỗ lực đảm bảo kỷ cương, trật tự luôn kết hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thi hành và thực hiện theo đúng chính Pháp và các quy định, pháp luật Nhà nước.

Phật giáo Lào Cai - Đổi mới và phát triển - Ảnh 3

Một hoạt động từ thiện xã hội của GHPGVN tỉnh Lào Cai.

GHPGVN tỉnh Lào Cai đã phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ thống nhất chỉ đạo, thực hiện tốt những chủ trương, không ngừng củng cố tổ chức và bồi dưỡng năng lực lãnh đạo để thúc đẩy các hoạt động Phật sự, góp phần ổn định trật tự xã hội một cách thiết thực theo đúng tinh thần Phụng Đạo – Yêu nước. Xứng đáng với truyền thống văn hóa, nơi biên cương vững chắc tuyến đầu của Tổ quốc.

Ngày 11/7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ II.

Tại Hội nghị, GHPGVN tỉnh Lào Cai đã thông qua khẩu hiệu: Ổn Định - Đổi Mới - Kỷ Cương - Phát Triển. Rất nhiều các ý kiến đóng góp của các đại biểu cho công tác chuẩn bị Đại hội đầy tâm huyết thiết thực.

Thiện Tâm

Tin nóng

Tin mới