Phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết trong năm nay, Chính phủ sẽ lần đầu tiên phát hành trái phiếu đầu tư cho ngành y tế, với số tiền dự kiến huy động được khoảng 4.000 tỷ đồng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230707/Default.aspx