Theo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008, trong quý I, Ngân hàng Nhà nước dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.