VH- Hướng tới chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (Bộ VHTTDL) xây dựng hai bộ ảnh triển lãm phát hành cho các đơn vị, địa phương trong cả nước làm tài liệu tuyên truyền mang tên:

Bác Hồ - 30 năm một hành trình tìm đường cứu nước, gồm 110 hình ảnh phản ánh khái quát hành trình tìm đường cứu nước của Bác (trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những cống hiến vĩ đại của Người đối với các dân tộc thuộc địa nói chung, cách mạng Việt Nam nói riêng); bộ ảnh Quốc hội Việt Nam – đổi mới và hội nhập gồm 140 hình ảnh giới thiệu sơ lược quá trình ra đời, cơ cấu tổ chức của Quốc hội Việt Nam... Nhân dịp này Cục Văn hóa cơ sở vừa gửi tới Sở VHTTDL 63 tỉnh, thành trong cả nước đĩa CD-ROM bao gồm 54 mẫu tranh cổ động tuyên truyền bầu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (ảnh). Thanh Triều