Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hành bộ tem 'Bảo vật quốc gia Việt Nam: Đồ vàng'

4 mẫu của bộ tem "Bảo vật quốc gia Việt Nam: Đồ vàng".

Bộ tem sẽ được phát hành ngày 31-7, gồm 4 mẫu do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, có khuôn khổ 37 x 37 (mm).

Mẫu 1 là "Ấn Sắc mệnh chi bảo", ấn được triều đình nhà Nguyễn chuyển giao cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Mẫu 2 là "Ấn vàng "Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo", là chiếc ấn có niên đại sớm nhất trong lịch sử tồn tại của vương triều Nguyễn (1709), Mẫu 3 là "Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử" và mẫu 4 là "Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn". Hình ảnh các bảo vật đã được Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng Nghệ An cung cấp và cho phép sử dụng để giới thiệu trên tem bưu chính. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 31-7-2021 đến ngày 30-6-2023.

Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. Bảo vật quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận sau khi có ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và được bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt.

V.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_247162_phat-hanh-bo-tem-bao-vat-quoc-gia-viet-nam-do-vang-.aspx