Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Ban tổ chức văn nghệ FPT về vụ múa nude và xuyên tạc lời bài hát cách mạng.