Hanoinet - Đây là đợt phát hành đầu tiên trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, nhằm huy động vốn cho các dự án trọng điểm và bù đắp thâm hụt ngân sách, với tổng lượng vốn gọi 300 triệu USD.