Phát hiện 10 hành tinh mới ngoài hệ mặt trời

Gốc
Theo thông báo ngày 1/4 của trường Đại học Xanta Bácbara (Caliphoócnia, Mỹ), một nhóm nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện 10 hành tinh mới bên ngoài hệ mặt trời.

Tin nóng

Tin mới