Phát hiện 25 quả đạn pháo chưa nổ sót lại sau chiến tranh

Gốc
Ngày 5/3, trong lúc đào đất để xây dựng nhà ở, một hộ dân ở khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà đã phát hiện một số quả đạn pháo, liền báo cho Đội rà phá bom mìn MAG tại Quảng Trị.

Theo đó, lực lượng này đã tiến hành khai quật, cất bốc được tổng cộng 25 quả đạn pháo chủ yếu 130 ly và 105 ly chưa nổ, sót lại sau chiến tranh. Đội rà phá bom mìn MAG tại Quảng Trị đã vận chuyển số đạn pháo trên đến nơi an toàn để hủy nổ.

Đạn pháo chưa nổ sót lại trong nhà dân.

Vận chuyển đạn pháo đến nơi an toàn để hủy nổ.

Tin nóng

Tin mới