Sử dụng máy quang phổ HARPS đặt trên kính thiên văn tại La Silla, Chile, các nhà thiên văn học châu Âu phát hiện thêm 32 hành tinh ngoài hệ Mặt trời.

Mặc dù không có hành tinh nào có kích thước tương tự Trái đất hoặc có thể có dấu hiệu sự sống nhưng phát hiện này được xem là bằng chứng quan trọng cho giả thuyết có rất nhiều hành tinh có sự sống trong vũ trụ. Trong số 32 hành tinh mới phát hiện, có hai hành tinh lớn hơn Trái đất 5 lần, hai hành tinh khác lớn gấp 6 lần và có một hành tinh khổng lồ lớn gấp 8 lần sao Mộc (sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ mặt trời, lớn gấp đôi khối lượng của 8 hành tinh của Hệ mặt trời cộng lại). Ngoài ra, việc phát hiện các hành tinh mới này xung quanh các kiểu ngôi sao khác nhau đang thách thức các luận thuyết hiện hữu về địa điểm và hình thức các hành tinh ra đời. Nhà thiên văn học Stephane Udry, ĐH Geneva, Thụy Sỹ, cho biết, với các phát hiện mới trên và 40 - 60% hệ hành tinh trong vũ trụ có các hành tinh khối lượng tương tự Trái đất cho thấy “các hành tinh tương tự Trái đất có ở khắp mọi nơi”. HARPS đã khảo sát khoảng 2.000 ngôi sao trong năm năm tìm kiếm các ngôi sao tương tự Mặt trời có các hành tinh trọng lượng tương đương Trái đất. Tính đến nay, có hơn 400 hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời được phát hiện.