Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón tại Hà Nội đã phát hiện 4/23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ tại thời điểm đoàn tiến hành kiểm tra .

Đó là các doanh nghiệp : Công ty cổ phần 1954, Công ty cổ phần Thiên Ân, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hà Thái và Công ty TNHH Limex.

Thực hiện Quyết định sô 373/QĐ-SCT ngày 27/4/2016 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón tại 23 doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy, 19/23 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.

Phat hien 4 doanh nghiep khong san xuat phan bon vo co tai thoi diem kiem tra - Anh 1

Có 4/23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ trong thời gian đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Công ty cổ phần 1954 không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, có Giấy phép của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công ty cổ phần Thiên Ân đã ngừng hoạt động, đang trong giai đoạn chuyển đổi chủ sở hữu.

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hà Thái mặc dù có Hợp đồng gia công sản xuất đóng gói đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy nhưng từ tháng 1/2015 tới thời điểm kiểm tra không tiến hành sản xuất.

Công ty TNHH Limex ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ tháng 1/2016, phá dỡ toàn bộ nhà xưởng để xây dựng nhà xưởng mới phù hợp với yêu cầu của Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2016.

Trong số 19 doanh nghiệp đang hoạt động, đoàn kiểm tra kết luận, 18/19 doanh nghiệp trực tiếp sản xúat phân bón đều có hệ thống kho, xưởng sản xuất. Có bố trí khu vực chứa nguyên liệu, thành phẩm.Hệ thống máy móc phù hợp với công suất. Có quy trình, biển cảnh báo an toàn tại khu vực sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng đều được chứng nhận và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Có 1/19 doanh nghiệp có phòng thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Các doanh nghiệp còn lại có Hợp đồng thử nghiệm ký với các đơn vị, trung tâm có chức năng thử nghiệm, kiểm nghiệm phân bón như: Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng I, Trung tâm phân tích và thử nghiệm I-Công ty cổ phần Vinacontroi… Các kết quả thử nghiệm sản phẩm phân bón nằm trong phạm vi cho phép, phù hợp với tiêu chuẩn quy chuẩn công bố. Việc lưu mẫu được các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

19/19 doanh nghiệp có đánh giá tác động môi trường được thẩm định hoặc Đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận.

18/19 doanh nghiệp đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm phân bón theo quy định. 01 doanh nghiệp chưa tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở.

Về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, đoàn kiểm tra cho biết, 19/19 doanh nghiệp thực hiện việc chứng nhận hợp quy tại tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định là Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC. Việc công bố hợp quy trước khi đưa sản phẩm ra thị trường được các doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

19/19 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu có ít nhất từ 01 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên một trong các chuyên ngành lý, hóa, sinh học.. Về tập huấn sản xuất phân bón cho người lao động, một số doanh nghiệp lựa chọn Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC để tập huấn và cấy Giấy chứng nhận tập huấn cho người lao động.

Thế Hoàng