Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phát hiện 934 tỷ đồng dự án xây dựng cơ bản bị khai khống

Gốc

9 tháng đầu năm, thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị giảm trừ dự toán công trình xây dựng cơ bản 942 tỷ đồng, cắt giảm giá trị thanh, quyết toán vốn đầu tư 75,1 tỷ đồng.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/77306.cand