Phát hiện ba hành tinh mới nằm ngoài hệ Mặt trời

Gốc
(Vitinfo) - Các nhà thiên văn thuộc Cơ quan vũ trụ Châu Âu vừa phát hiện ba hành tinh mới nằm ngoài hệ Mặt trời nhờ sự trợ giúp của kính quang học SuperWASP.

Tin nóng

Tin mới