Phát hiện bản đồ liên quan đến lăng mộ phi tần vua Tự Đức

Gốc
Ngày 11-7, nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh, ở TP Huế cho biết, qua sưu tầm ông đã phát hiện thêm một tấm bản đồ có tên Họa đồ lăng tẩm do Ty Nông Lâm Nghiệp của UBND Cách mạng Thừa Thiên - Huế phát hành vào tháng 12-1975, do Phó trưởng Ty Nông Lâm Nghiệp Văn Lạng ký tên, đóng dấu.

Theo đó, bản đồ vẽ khu vực lăng vua Tự Đức tại thôn Dương Xuân Thượng, xã Thủy Xuân, TP Huế, trên giấy can, có kích thước 0,51x0,55m, tỉ lệ 1/2000. Ngoài ra, bản đồ còn có vẽ vị trí, đánh số lô, thửa đất của các công trình kiến trúc liên quan, trong đó có lăng mộ bà Học Phi (lô C215), khu vực lăng mộ 15 liếp và lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê (thụy Thục Thuận) hàng Cửu giai, phi tần của vua Tự Đức (lô C217).

Bản đồ khu vực lăng vua Tự Đức của UBND Cách mạng Thừa Thiên - Huế phát hành vào năm 1975.

Vị trí này hoàn toàn trùng khớp trên thực địa với vị trí lăng mộ bà Tài nhân họ Lê được phát hiện sau khi san ủi mặt bằng dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP Huế) vào tháng 6-2017.

Anh Khoa